Magalieskruin gemeenskap

Getuienis en Uitreik bediening

Information

Getuienis en Uitreik bediening

Hier gesels ons oor al die bedieninge wat deel uitmaak van ons getuienis bediening.

Members: 2
Latest Activity: Jun 23, 2016

Hierdie is die groep waar ons lekker saam gesels en saam bid vir ons getuienis en uitreik bedienings.

Discussion Forum

Danville uitreik

Spreuke 21:13 As jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van ‘n arm mens, sal jy ook nie antwoord kry as jy roep nie.Die boek Spreuke begin om te verduidelik dat Salomo die gedigte en spreuke vasgepen…Continue

Started by Louis Lemmer Jan 6, 2016.

Portugal Sending 1 Reply

Ds. Manie Taute is die sendeling wat ons in Partugal ondersteun.Lees meer oor sy werk.…Continue

Started by Louis Lemmer. Last reply by Louis Lemmer Jan 6, 2016.

Transkei sending 1 Reply

Inligting oor die werk in die Transkei.Continue

Started by Louis Lemmer. Last reply by Louis Lemmer Jan 3, 2016.

Visvanger bediening

In 2010 het die Here dit op…Continue

Started by Louis Lemmer Nov 9, 2015.

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of Getuienis en Uitreik bediening to add comments!

Comment by Louis Lemmer on June 23, 2016 at 23:06

Comment by Louis Lemmer on June 22, 2015 at 21:38

Maandag het ons suid gery tot by die Keirivier, en van die ou sendingstasies wat steeds deur ds. Christo bedien word, gaan besoek.

Die ou en nuwe kerke in Lusikisiki.

Met bekommernis het ons opgemerk dat heuwel na heuwel vol hutte was, waar sou al hierdie mense werk en kos en water kry? Tog behoort hulle almal aan die Here, en is dit Sy wil dat elkeen die evangelie hoor en gered word.

“Al die diere in die bos is Myne, die wild (en mense) op duisende berge. … al wat roer, is Myne.” Ps 50:10, 11.

Ons besoekie is afgesluit deur ‘n stap saam met ds Wooding en ‘n jong sendelingpaar langs die wildekus, waar ons opnuut onder die indruk gekom het van ons God se oorvloedige goedheid teenoor ons, in die gee van sulke skoonheid.

Comment by Louis Lemmer on June 22, 2015 at 21:36

Ons word afgesien met sang en instrumente.

By die nuwe kleuterskool wat vir die gemeenskap in Aloekop opgerig is, is ons geskenke met dankbaarheid deur ouers, kinders en onderwysers ontvang.

‘n Blinde evangelis ontvang ‘n Oudibible.

Comment by Louis Lemmer on June 22, 2015 at 21:34

2. TRANSKEI BESOEK APRIL 2015

Om ‘n sendeling te ondersteun behels meer as net finansies, dus was ‘n reis na Kokstad en die Oos-Kaap aangedui, om ons as NG gemeente in Petoria se eenheid met die kerk in die ou Transkei, te betoon en te versterk. So het 7 gemeentelede uit Magalieskruin dan vroeg Satedagoggend 25 April na Kokstad vertrek, ons bakkies en motors vol gelaai met speelgoed en skryfbehoeftes vir ‘n nuwe kleuterskool by Aloekop, Xhosa Bybels, klere (veral kinderklere) uit ons gemeente se klerekamer, met sorg deur Anna uitgesoek, sondagskool material en laastens maar nie die minste nie, 10 Oudibybels met ‘n volle Xhosa- of Zulu Bybel asook kinderstories in dié taal.

In Kokstad is ons hartlik deur ds. Christo en Deleste Wooding verwelkom, en het hulle ons op ‘n braaivleis-ete trakteer. Sondag het ons die diens in Aloekop gemeente bygewoon, waar ons oorkom is deur gasvryheid: nagmaal is saam gevier, opvoerings is vir ons gehou, ‘n heerlike middagete is vir ons voorgesit.

Ouderling Moses, ds. Christo, ds. Alkmaar en Alta aan die nagmaaltafel.

Die gelykenis van die 10 maagde word opgevoer.

Comment by Louis Lemmer on June 22, 2015 at 21:13

1      Agtergrond

Die NG kerk het in 1924 betrokke geraak by sendingwerk in die Transkei. Onder die Transkei-Sendingraad, wat vir 46 jaar onder die leiding van oom Bart Wooding (Ds Christo se vader) gestaan het, is baanbrekerswerk gedoen wat betref oprigting van sendingstasies, bou van skole en hospitale. (Beide sendingskole en sendinghospitale is later genasionaliseer.)

Teen 1960 was daar reeds 25 sendingposte hier. In 1977 is die Transkei Sendingraad ontbind, en het die Sinode van die NG kerk in Afrika, Transkei tot stand gekom. In 1994 is Transkei by Suid-Afrika ingelyf, en het die NG kerk in Afrika deel geword van die Verenigde Gereformeerde Kerk. Hiermee het die tydvak van sendingwerk oorkant die Keirivier in ‘n sekere sin tot ‘n einde gekom deurdat die Sinode van die NG kerk subsidiëring van sendelinge en sendingpersoneel gestaak het. Ds Christo het in geloof bly voortwerk. Hy bedien gemeentes in en om Kokstad, en is konsulaat by baie van die ou sendingstasies, tot 300km ver.

 

Ou sendingkerk in Lusikisiki

 

 

 

Members (2)

 
 
 

© 2019   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service