Magalieskruin gemeenskap

In 2010 het die Here dit op ons harte gelê om die talle Zimbabwiërs in ons strate met die evangelie te bedien. Nadat ons sonder sukses probeer het om hulle na ons kerkterrein te nooi, het ons besef dat ons die lig van die evangelie na hulle moes bring, daar waar hulle in die strate op werk gewag het.

Daar was bowendien reeds ‘n grasperk en koeltebome vir ons in gereedheid gebring op die hoek van Visvanger- en Vedastraat, vir die visvangs waarna die Here uitgesien het! So het dit gekom dat daar nou weekliks na hierdie mense uitgereik word met brood vir die maag, voorberei deur meelewende lidmate, en die Brood wat lewe gee, deur ds Alkmaar bedien. Joseph Matiko staan hom hiermee by.

Getalle en mense wissel – soms amper 50, selde minder as 15. Shona Bybels word deur die gemeente gesubsidieer en aan hulle verkoop, aangesien daar geen Bybels meer in Zimbabwe gedruk word nie. Teen einde 2014 is reeds meer as 1000 Bybels deur hulle gekoop, sommiges wat na Zimbabwe geneem is vir familie daar. Wil jy nie asb. ‘n voorbidder word vir hierdie bediening nie? Of lê die Here dit op jou hart om te help met brode voorsien, of af en toe die boodskap self te bring?

Kontakpersoon indien jy graag meer wil uitvind of betrokke wil raak by hierdie bediening: Ds Alkmaar Swart, tel nr. 012 548 1565; selfoonnr. 073 266 0196; e-pos adres Alkmaar.swart@telkomsa.net.

Views: 117

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service