Magalieskruin gemeenskap

Spreuke 21:13 As jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van ‘n arm mens, sal jy ook nie antwoord kry as jy roep nie.

Die boek Spreuke begin om te verduidelik dat Salomo die gedigte en spreuke vasgepen het om mense te onderrig in die regte lewenshouding en lewenskuns en is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig.

Die prediking en bybelstudie material hierdie jaar het juis rondom ons verhouding tot geloof en ons verhouding tot ons medemens gegaan. Ons is weer deur die Heilige gees aangespoor om Jesus se laaste en groot opdrag (Matt 22) “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels”, uit te dra. Wat in voorreg, as vrygekooptes deur die bloed van Jesus ons verlosser, om saam met God Sy koningkryk hier op aarde te kan uitbou. Een van die teksverse wat in Jakobus by my bly vassteek is Jak 5:20. “Weet dan dat hy wat ‘n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat ‘n menigte sondes vergewe word. Baie keer lyk dit nie of ons ‘n verskil maak nie, maar die ewigheid sal eendag getuig van elke saadjie wat deur Sy dissipels geplant is en verder deur God benat is.

Ons het elke tweede Saterdag middag ‘n uitreik na Danville. Ons vertrek om 14h00 vanaf Magalieskruin en begin met die verrigtinge om 15h00. Ons doelwit eerstens is om ‘n geestelike verskil in mense se lewens te maak. Ons sing eers ‘n paar geestelike liedere saam waarna daar ‘n kort boodskap deur een van die spanlede gebring word. Daarna seën ons elke persoon wat die uitreik bygewoon het, met ‘n kospakkie huistoe. Ons laat ook nie die geleentheid verby gaan sonder om vir persone te bid wat die Here wil aanneem, wat siek is, of ‘n behoefte vir gebed nodig het nie. Ons het ook ‘n wonderlike kinderbediening wat apart van die grootmense hanteer word en waar die kinders van Jesus se groot liefde geleer word.

Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om elke person wat tans betrokke is by ons uitreik , te bedank vir hulle getroue betrokkenheid. As daar miskien ‘n persoon is wat gelei voel om ‘n verskil in mense se lewens te maak en betrokke wil raak by die uitreik, is u welkom om my the kontak vir meer besonderhede. Selfs as u nog nie seker is waar u inpas in God se meesterplan nie, is u welkom om te kom kyk of Danville nie dalk u bedienningsveld is nie. Ons het U betrokkenheid nodig al is dit net om te help met die uitdeel van kospakkies.

MARANATA (Die Here kom)

Johan Ackerman

082 4722153

Views: 124

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service