Magalieskruin gemeenskap

Eredienste

Normale Sondag program:

Oggenddiens - 08:00 Kerkgebou

'n Meer tradisionele erediens met orrelbegeleiding.

Gesinsdiens - 09:30 Kerkgebou

'n Informale erediens vir oud en jonk.  Orkes begeleiding.

Saal diens - 09:30 Jeugsaal

'n Intieme erediens met klavier begeleiding.

Aanddiens (Connect) - 17:45 Kerkgebou

'n Informele erediens gemik op ons jeug.

WINTER SKOOLVAKANSIE

Eredienste 09:30 en 17:45

DESEMBER SKOOLVAKANSIE

Eredienste 09:30

Kersdag 08:00 en 09:30

Oujaar 18:30

Almal is welkom in ons eredienste!

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service