Magalieskruin gemeenskap

Eredienste

Oujaarsdiens

Sondag 31 Desember 18:30

Normale Sondag program:

Oggenddiens - 08:00 Kerkgebou

'n Meer tradisionele erediens met orrelbegeleiding.

Gesinsdiens - 09:30 Kerkgebou

'n Informale erediens vir oud en jonk.  Orkes begeleiding.

Saal diens - 09:30 Jeugsaal (Verval gedurende Desember)

'n Intieme erediens met klavier begeleiding.

Aanddiens - 17:45 Kerkgebou

'n Informele erediens gemik op ons jeug.

Adoramus diens

Word een maal per maand op 'n Donderdagaand gehou in die kerkgebou.

Almal is welkom in ons eredienste!

© 2018   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service