Magalieskruin gemeenskap

Getuienis en Uitreik

DIENSTERREIN GETUIENIS EN UITREIK

Voogleraar: Ds Alkmaar Swart, Tel. nr. 012 5481565 / 073 2660196

VISIE

Ps. 22:28-29: “Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot Hom bekeer. Alle volke sal Hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here; Hy heers oor die volke.”

1Tim 2:3,4 “… God, ons Verlosser, (wat) wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.”

MISSIE
Om as gemeente saam te werk sodat ons ‘n instrument sal wees waardeur God Sy liefde aan die wêreld in nood bekendmaak deur evangelisasie, getuienis en dissipelmaking.

BEDIENINGE VAN DIE DIENSTERREIN G&U

Bediening

Kontakpersoon

Kontaknr.

Ararat bediening

Alkmaar Swart

073 2660196

Brandweerstasie uitreik na straatmense

Poen Henning

0825305841

Bybelverspreiding.

Annette van Niekerk

083 609 7953

Danville uitreik

Johan Ackerman

0824722153

EEIII

Ds Johan Olivier

0829796552

Gebedsgroep vir uitreike

Annette van Niekerk

0741032049

Hammanskraal: Tshwaraganang weeshuis

Lerato La Mme kleuterskool

AnnalieLewis         

Annette van Niekerk

0823330677                   

083 609 7953

Mosambiek uitreik

Diederik Peens

0828596638

Moslem bediening en Eternal Life Outreach

Fred Nel

0824417030

Nehemia Bybelinstituut

Ds Gawie Coetzee

0829238536

Opleiding van kleuterskool onderwyseresse in Bybelonderrig

Mariana Ludicke

012 5673721

Opleiding en toerusting van tradisionele kerkleiers

Ds Johann Ludicke

0726061983

Petroport uitreik

Joop Becker

0826534254

Visvanger uitreik

Ds Alkmaar Swart

0732660196

Woord en Brood bedieninge:  

1. Jan Niemandpark 

               

2. Kosmos sorgsentrum  

       

3. Sonop

4. Regorogire plakkerskamp

Johan de Wet        

Johan de Wet    

Johan de Wet

Diederik Peens                

0825701810    

0828596638                                                                    

Sendelinge:

 

 

 

 

 

Plakkerskampe Pretoria omgewing

Dr Johann Ludicke

0726061983

Magalieskruin en Sunnyside

Past Joseph Matiko

0729677555

Transkei

Ds Christo Wooding

wooding1@telkomsa.net

Portugal

Ds Manie Taute

hermanustaute@gmail.com

YWAM Thailand     Sarah Beriyeth      sarahberiyth@gmail.com

UITREIK KALENDER

Maandag

 

Dinsdag

10:00   Visvanger uitreik h/v Visvanger- & Vedastraat, sowel as oorkant Kolonnade, weekliks.

Woensdag

9:00   Brandweerstasie uitreik, weekliks.

9:00     Gebedsgroep vir uitreike, Ds Alkmaar se pastorie

Donderdag

9:00   Araratbediening op kerkterrein, weekliks.  

Vrydag

 

Saterdag

9:00   Danville uitreik, tweeweekliks / Jan Niemandpark uitreik, alternatiewe weke.

10:00 Uitreik na Tshwaraganang weeshuis in Hammanskraal, maandeliks.

10:00 Uitreik na Lerato La Mme kleuterskool in Hammanskraal, kwartaalliks.

9:00 Sonop uitreik maandeliks.

Sondag

Engelse diens in Sunnyside, weekliks.

10:00 Diens en Sondagskool by Onderstepoort plakkerskamp, weekliks.

11:00 Regorogile & Kosmos uitreike maandeliks

 

Raak betrokke! Deur gebed, finansiële ondersteuning of hulp by uitreike. Kontak  verantwoordelike persone direk, of gesels met Ds Alkmaar Swart.

© 2021   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service