Magalieskruin gemeenskap

Louis Lemmer's Blog (49)

Commercialisation of religion - NG Kerk Reaksie

CRL RIGHTS COMMISSION’S REPORT ON THE ‘COMMERCIALISATION’ OF RELIGION & ABUSE OF PEOPLE’S BELIEF SYSTEMS

Agtergrond: Die CRL is ’n artikel 9-instelling, geskep in terme van Hoofstuk 9 van die Grondwet om demokrasie te beskerm en te bevorder, veral in terme van Kultuur-, Godsdiens- en Taalregte. (Ander Hoofstuk 9-instellings sluit die Menseregtekommissie, Kommissie vir Geslagsgelykheid en Openbare Beskermer in.)

Teen die einde van 2015 ontvang die CRL klagtes met betrekking…

Continue

Added by Louis Lemmer on January 30, 2017 at 11:59 — No Comments

Hate Speach bill - NG Kerk se reaksie

Gustav Claassen (Sekretaris van die Algemene Sinode) skryf:

Beste kollegas,

Twee prosesse rondom konsep-wetgewing verg kerke en ander geloofsgroepe se dringende aandag en reaksie.

1. COMBATING OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH BILL.

Agtergrond: Minister Michael Masutha het op 24 Oktober 2016 beoogde wetgewing rondom “haatmisdaad” en- “haatspraak” aangekondig. Die doel van die beoogde wetgewing is volgens die minister: “The recent racist utterances and many other…

Continue

Added by Louis Lemmer on January 30, 2017 at 11:30 — No Comments

Algemene Sinode besluit 2016

Algemene Sinode besluit oor selfdegeslagverhoudings

Soos verskyn op: https://www.facebook.com/NGKerk/posts/10158007618640001

1. Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie.

2. Die Algemene Sinode

2.1. herbevestig haar…

Continue

Added by Louis Lemmer on November 11, 2016 at 0:34 — No Comments

Konstitusionele hof uitspraak

Aangeheg die verklaring van die SA Raad van Kerke insake die konstitusionele hof uitspraak oor Nkandla.

SACC Statement ConCourt Judgement Nkandla

Added by Louis Lemmer on April 1, 2016 at 14:13 — No Comments

Droogtehulp

Die huidige droogte het 'n geweldige invloed dwarsoor ons land.

Lidmate word aangemoedig om te bid vir goeie en volgehoue reën en om ook uit te reik na ander wat deur die droogte negatief geraak word.

Ons as gemeente kon die afgelope week 'n donasie maak aan die droogtehulp fonds van die kerk.

Lidmate word aangemoedig om ook verdere ondersteuning te verskaf aan hierdie fonds.

Besoek gerus:…

Continue

Added by Louis Lemmer on February 6, 2016 at 0:04 — No Comments

Stand van die nasie

Reaksie van die NKG op die Stand van die Nasie toespraak.

Vind aangeheg.

Stand van die Nasie

Added by Louis Lemmer on February 20, 2015 at 14:09 — No Comments

Liefde vir God

Die grootse gebod is "Jy moet die Here jou God liefhê .."

Wat beteken dit om God lief te hê?

Dink julle dat ons God werklik liefhet?

Miskien moet ons gebed wees ... "Here leer my om u lief te hê."

Added by Louis Lemmer on January 20, 2015 at 10:59 — No Comments

Die leun van die individu

Ons samelewing is geweldig individualisties. Ek dink dit is die resultaat van baie dinge, maar onder andere die kapitalisme wat elkeen na sy eie belang laat kyk, asook die groot-stad mentaliteit, waar jy dikwels nie eers jou bure ken nie.Tog dink ek dat daar in elke mens die behoefte is na gemeenskap. Ons wil hande vat met ander, voel ons word waardeer en ons behoort erens. Dit is belangrik om te beleef dat ander omgee ... lief is vir jou.Jesus se voorbeeld is die van liefde… Continue

Added by Louis Lemmer on February 16, 2010 at 22:30 — No Comments

Algemene Sinode se besluit oor Homoseksualiteit

2015-11-19

Brief van die Moderamen na aanleiding van appelle wat ingedien is teen die besluit van die Algemene Sinode 2015.

MEDIAVERKLARING: MODERAMEN                            18 NOVEMBER 2015

Die Moderamen van die Algemene Sinode het in Kemptonpark van 16-18 November 2015 vergader. Die vergadering het in ‘n positiewe gees en ‘n goeie gesindheid plaasgevind. Daar was hoofsaaklik twee sake op die…

Continue

Added by Louis Lemmer on November 30, 1999 at 12:00 — No Comments

© 2019   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service