Magalieskruin gemeenskap

26 Maart: Lock Down Die regering het ‘n kwarentyn tydperk afgekondig wat vanaf 27 Maart tot 16 April geld. Alhoewel hierdie “lock down” ongemaklik is, moedig ons almal aan om te hou by die reëlings w…

26 Maart: Lock Down

Die regering het ‘n kwarentyn tydperk afgekondig wat vanaf 27 Maart tot 16 April geld.

Alhoewel hierdie “lock down” ongemaklik is, moedig ons almal aan om te hou by die reëlings wat deur die regering daargestel is.  Ons moet hier dink aan ons naaste se welstand, nie net ons eie gemak of onmiddelike voordeel nie.

Geloof, hoop en liefde

Tye soos hierdie bring of die beste of die slegste in mense na vore.  Ongelukkig sien ons tans voorbeelde van gierigheid, vrees, selfsug en rassisme wat geaktifeer word deur hierdie krisis.  

Ons hoor ook van vele mense wat in die naam van God vrees dryf en veroordelende uitsprake maak.   Doem profete verkondig die ergste.  Ons beleef dat baie in vrees en onsekerheid vasgevang is.

Ons lewe egter in geloof, hoop en vertroue.  Ons glo dat hierdie tyd van beproewing ‘n geleentheid is vir suiwering en groei.  Ons wil graag hierdie tyd gebruik vir verdieping in ons verhouding met God en die mense rondom ons.  As gelowiges is dit juis nou ons roeping om volgens Jesus se voorbeeld op te tree en daarmee saam getuies te wees van sy liefde. 

Ons moedig almal aan om aan ander te doen soos jy graag sou wou hulle moet aan jou doen.  Ons dink veral aan die welstand van dié wat minder bevoorreg is, die wat afhanlik is en die wat verswak is.  Nou is die tyd om jou bediende of werkers te ondersteun, vir siekes om te gee en persone wat verswak is by te staan.  Baie van ons mense moet kritiese funksies vervul wat hulle persoonlik blootstel aan verhoogde risiko.  Bid vir hulle en ondersteun hulle.

Een van ons lidmate het ‘n projek begin om maskers te vervaardig.  Kan jy naaldwerk doen? Wil jy dalk deel word?  Kontak die WhatsApp lyn hieronder vir meer inligting.  Dalk het jy ander idees hoe om ‘n positiewe bydrae te maak? 

Kom ons vind nuwe maniere om mekaar te groet, vir mekaar om te gee en vir mekaar te bid.

Kommunikasie

Die kerkkantoor en kerkterrein is gesluit vir die duur van die kwarentyn periode.  Jy is egter steeds welkom om enige van die predikante telefonies te kontak.  Indien jy nie die nommer het nie is dit op die almanak en by www.magalieskruin.com.

Indien jy enige navrae het of sake wil aanmeld, kan jy ook ‘n WhatsApp na die gemeente se WhatsApp nommer stuur by 0726953695.

Ons gewone gemeente aktiwiteite word tans nog verder ingeperk en daar sal dus nou geen meer gewone aktiwiteite of byeenkomste plaasvind nie.  Die een uitsondering is dat ons wel nog begrafnisse mag hou, alhoewel onder streng voorwaardes.

Intussen gaan ons voort om ons Sondag eredienste op video en klank beskikbaar te stel.  Die skakels is beskikbaar by www.magalieskruin.com en word ook via WhatsApp aangestuur.

Ons gaan ook eersdaags Bybelstudie hou waaraan jy aktief kan deelneem op jou rekenaar of jou selfoon.  Meer inligting word binnekort bekend gemaak.

Ons moedig elkeen weereens aan om deel te word van ons WhatsApp groepe.  Dit is ons hoof kommunikasie lyn.  Hierdie groepe is so gestel dat daar slegs inligting van die gemeente af kom en geen gesprekke plaasvind nie.  Ons beperk dus die inligting vloei tot net dit wat belangrik is.  Ons WhatsApp groepe is volgens ouderdom indelings verdeel en elkeen moet slegs by een groep inskakel.  Dit help ons om gespesifiseerde inligting te kan uitgee.  Om deel te word van so ‘n groep moet jy die skakel volg by die ouderdomsgroep wat by jou pas (alle dames pas natuurlik in die 21 jarige groep!).

WhatsApp ouderdomsindeling:

18-20     https://chat.whatsapp.com/C4cEf6AA5NJHH2Piwed60Q

21-24     https://chat.whatsapp.com/FhLaRikg9xhLTBSH88j3fR

25-29     https://chat.whatsapp.com/LktEsLtx4Un8YR1Jf3bT78

30-35     https://chat.whatsapp.com/LVjTMboPA8202S9YrqFGCO

36-39     https://chat.whatsapp.com/Hiqt6KCLjT7AZkelaVJmwA

40-43     https://chat.whatsapp.com/CPyRLyYLAhs7oZWBq2Lznz

44-46     https://chat.whatsapp.com/LkUrzEkTjXLCOb8tbmcVVu

47-49     https://chat.whatsapp.com/DHHhvPvgXABBsX8dNj834F

50-53     https://chat.whatsapp.com/CGYnGwDaAvh8om24xm3ggc

54-59     https://chat.whatsapp.com/KVtGyhZNxOC09rJ0JAauVR

60-69     https://chat.whatsapp.com/DoyV2Tpe0KP7s2F8xuFaOU

70+       https://chat.whatsapp.com/Kmd54DbJZE90Khk4frWI1r

 

Jou finansiële bydrae:

Jy kan steeds jou bydrae maak by:

Bank besonderhede:

SnapScan


NG Magalieskruin-Pretoria

ABSA

Tak: 632005

Rekening: 090 590 537

Tjek rekening

Om vir SnapScan te registreer gaan na SnapScan op jou selfoon se Playstore. 

Dit is maklik, veilig en gerieflik. Jy kan ook net die boonste QR code scan met jou foon.

 

GEBED

Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.” - Jakobus 5:16-18.

Ons kan nooit die krag en belangrikheid van gebed oorskat nie.  Die krag van gebed lê egter nie in onsself nie, maar in die Here tot wie ons bid.  In hierdie tyd word ons opnuut opgeroep tot gebed. 

Kom ons bid vir ons wêreld, ons land en al God se mense.

Ds. Louis Lemmer

26 Maart 2020

Views: 47

Add a Comment

You need to be a member of Magalieskruin gemeenskap to add comments!

Join Magalieskruin gemeenskap

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service