Magalieskruin gemeenskap

Hierdie het ons van 'n gemeentelid af ontvang:

"Aan ons mede-Christene

 

Dis met blydskap in ons harte dat ons die volgende meedeel aan die kerk.

 

Ons, as een van die Bybelstudiegroepies van Bougain Villa Aftree - Oord, het gesamentlik besluit op 'n projek om Bybels aan die sekuriteitspersoneel te versprei, in hul eie taal. Die sekuriteitspersoneel het ons die volgende meegedeel, dat almal van hulle skoolonderrig in Engels ontvang het, en dat hul keuse van Bybels in Engels is.

 

Ons, as die Bybelstudiegroepie het 17 Bybels aangekoop. Drie inwoners van die aftree-oord wat nie die Bybelstudiegroepie bywoon nie, het ons geldelik ondersteun om 7 van die 17 Bybels aan te koop. 2 van die Bybels bly altyd in die kantoor by die hek, en kan ter enige tyd daar gebruik word. 15 Bybels is aan elkeen van die sekuriteitspersoneel geskenk, wat in drie skofte diens doen.

 

Om die vreugde op die personeel se gesigte te gesien het, was inderdaad ' n voorreg vir ons, maar bowenal om die ongelooflike getuienis en kennis van die Woord en die liefde vir Jesus Christus waar te geneem het, het ons stom geslaan.

 

Ons glo en vertrou dat die Bybels sal bydra tot God se eer en verheerliking en uitbreiding van die evangelie van Jesus Christus.

 

Namens een van vele Byelstudiegroepies in Bougain Villa Aftree-Oord."

Views: 97

Add a Comment

You need to be a member of Magalieskruin gemeenskap to add comments!

Join Magalieskruin gemeenskap

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service