Magalieskruin gemeenskap

COVID-19 – Bring die beste na vore!

Ons groot dank aan almal in Magalieskruin (en vriende) wat die afgelope tyd bydraes gemaak het vir ons projek om kos bymekaar te maak vir dié in nood. Talle mense se bronne van inkomste is afgesny en daarom beland al hoe meer mense in ‘n situasie waar hulle sukkel met basies items soos kos. Dit begin by dié wat reeds die minste het, maar het ‘n impak op almal.

Ons almal gaan deur hierdie pandemie benadeel word. Maar dit beteken nie dat die meeste van ons nie nog steeds die vermoëe het om ‘n positiewe verskil te maak nie. Ons kan nie die pandemie beheer nie, maar ons kan ons optrede en gesindheid in hierdie tyd beheer. Ons moet dus kies om die beste te maak hiervan en steeds ons getuienis uit te leef.

Ons kos versamel punt vorder fluks en ons wil lidmate aanmoedig om daarvan gebruik te maak. Indien jy gaan inkopies doen, koop iets ekstra en plaas dit in die houers wat by die Joycelaan ingang van die kerk aangebring is. Ons is veral opsoek na nie-bederfbare items. Ons wil graag verantwoordelik omgaan met skenkings wat gemaak word.

Ons is ook baie dankbaar vir ‘n inisiatief deur Bon Accord Spar en Build It Bon Accord en Derdepark sowel as Albany en Blue Ribbon wat saamgespan het om ‘n groot donasie van kos te maak. Hierdie ruimhartige bydraes is ‘n insperasie en wys ons wat gedoen kan word deur mense wie se hart op die regte plek is.

Dit gaan ‘n groot verskil maak! Dankie!

Ons was bevoorreg om die afgelope dae kos aan die volgende groeperings te kon skenk: Echo Jeugbediening (5 huise vir afhanklike jeug), Sinoville Krisis Sentrum, afhanklike mense in ons eie omgewing, ‘n plakkerskamp in Kameeldrift omgewing en Danville uitreik (sopkombuis).

Dankie aan elkeen wie se bydraes dit moontlik gemaak het.

Die nood gaan vorentoe net toeneem soos wat die impak van hierdie pandemie ons meer en meer begin tref. Ons wil dus steeds mense aanmoedig om middele te bring, sodat ons voorbereid is om die nood te kan aanspreek.

Ons is ook bewus dat die nood nie net daar anderkant lê nie, maar ook hier tussen ons. Ons wil dus persone wat in nood is vra om ons te kontak sodat ons vir julle ook van hulp kan wees. Kontak enige van die predikante of stuur ‘n WhatsApp na 0726953695.

Views: 605

Add a Comment

You need to be a member of Magalieskruin gemeenskap to add comments!

Join Magalieskruin gemeenskap

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service