Magalieskruin gemeenskap

2017-06-13

Beste kollegas

Eugene Barnard (NG Knysna) laat weet hulle is regtig dankbaar vir die oorweldigende ondersteuning aan die inwoners van Knysna en omgewing. Gemeentes in die Tuinroete is diep dankbaar vir die ongelooflike reaksie vanuit die hele land. Baie dankie aan sovele mense (gemeentes, sinodes en ander instansies) wat vanuit alle oorde voorrade gestuur het.

Hiermee ’n dringende versoek:
1. Diegene wat wil nog verder wil ondersteun en bydra, word vriendelik gevra om asb liefs finansiële hulp te oorweeg. Weens die geweldige reaksie, raak die kanalisering, koördinering en die stoor van die welkome noodvoorrade 'n groot uitdaging. Een manier om finansiële ondersteuning te bied, is deur die Sinode van Wes-Kaapland se rampfonds - bankbesonderhede soos volg:

NG Kerk in Suid-Afrika se rampfonds:
Bank: Nedbank
Rekeningnommer: 1135988471
Rekeningnaam: NG Kerk in SA
Takkode: 123209
Verwysing: Rampfonds

2. Ons vra asb dat enige noodvoorrade wat nou reeds ingesamel is, asb NIE meer na Knysna gestuur word nie, maar direk na GEORGE. Hulle stoorruimte is beperk en die versadigingspunt is bereik. Waar noodvoorrade gereed is om vervoer te word, moet dit asb na GEORGE gestuur word vanwaar dit gesorteer en gekanaliseer sal word. Kontak Anton Louw (NG George-Bergsig) by 083 286 3292 vir reëlings.

3. Met soveel noodvoorrade wat na Knysna stroom, is hande wat bereid is om te help ontvang, sorteer en kanaliseer tans 'n groot behoefte. Gemeentes wat hiermee kan help, kan met Anton Louw (083 286 3292) of Pieter van Santen (NG George-Tuinedal) by 076 591 8390 skakel.

4. Vrywilligers wat hulp met traumaberading en pastoraat kan aanbied, is ook nodig. Oorweeg asb waar gemeentes dalk hiermee kan help. Kontak Pieter by 076 591 8390.

5. BID asb vir almal wat trauma beleef, sowel as vir diegene wat op praktiese vlak betrokke is en volhoubare planne vir hulp met toekomstige opbou en herstelwerk. Bid vir helpers op alle terreine wat fisies en geestelik regtig moeg is.

Volgens Marieta Visaggie word die sinode van Wes-Kaapland se webwerf deurgaans opdateer met die jongste inligting. Die skakel na nuus hieroor is:
https://kaapkerk.co.za/natuurrampe-praktiese-hulp-en-rampfonds-van-...

Ds Nioma Venter (Wes-Kaapse PSD: Diakonaat) versoek ook dat leraars wat dalk eerstehandse ervaring van soortgelyke ontwrigting in hulle omgewing het, haar gerus kan kontak om saam te dink oor die tweede fase van reaksie in ’n situasie soos hierdie. Kontak haar by nioma@kaapkerk.co.za of 076 553 1831.

Vriendelike groete

Rinel Hugo
E-Nuusredakteur
Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk

Views: 111

Add a Comment

You need to be a member of Magalieskruin gemeenskap to add comments!

Join Magalieskruin gemeenskap

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service