Magalieskruin gemeenskap

Tans is daar heelwat navraag oor die wyse waarop ‘n bydrae gelewer kan word om die nagevolge van sikloon Idai in
Mosambiek aan te spreek. Meer as een van die NG Kerk se sinodes het lang verbintenisse met kerke en
gemeenskappe in Mosambiek.


Tydens die laaste ASM is daar op ‘n werkswyse besluit in die geval van rampe. ‘n Taakspan word aangewys vir ‘n
ramp bestaande uit die algemene sekretaris, die voorsitter van ATFB, asook die moderator/voorsitter van die betrokke
sinode. Hierdie span besluit op ‘n strategie. Die algemene sekretaris is verantwoordelik vir die kommunikasie met die
media en die koördinering van die projek saam met die ander lede. In die geval van Mosambiek sal die bestuur van
die rampfonds gedoen word deur die algemene sekretaris, ds Carl Louwrens - namens die Oostelike Sinode en ds
Llewellyn Olivern. Die Oostelike Sinode sal verantwoordelikheid neem omrede dit logisties die beste geposisioneer is
en talle gemeentes betrokke is met gemeenskappe wat erg deur die sikloon geraak is.


Ds Llewellyn Olivern - leraar van die Igrecia Reformada em Moçambique (IRM) Lewende Gemeente Maputo en
Gabriel Chiboto, moderator van die IRM Novo Sinode het twee weke gelede die vloedgeteiserde gebied van Buzi en
Beira besoek.

Tydens die Novo Partnership vergadering op Donderdag, 4 April het hulle terugvoer gegee van hul belewenisse. Die
verhale wat hulle vertel kan geen mens onaangeraak laat nie. Eers was dit die wind wat dakke verwoes en bome
omgewaai het, daarna het die vloedwater verdere skade aan paaie, geboue, landerye en oeste aangerig. Maande van
voedsel- en watertekorte, asook siektes, lê vir baie mense en veral kinders voor. Toegang tot, en kontak met, afgeleë
gemeenskappe word bemoeilik deur onbegaanbare paaie. Daar is groot probleme met elektrisiteitstoevoer, aangesien
kragpale omgewaai het en dit lank gaan neem om te herstel. Water- en brandstofpompe is dus buite werking en dit
impakteer negatief op hulpverlening.


Daar is ‘n dringende nood vir skoon water, kos, klere, medisyne, boumateriaal, diere en saad vir die volgende
plantseisoen. Aangesien die vervoer van hierdie hulp bemoeilik word deur oorgrensprosedures, lang afstande en
slegte paaie is dit tans die beste om hierdie middele sover moontlik in Mosambiek plaaslik aan te koop.
Die hulpverleningsprogram staan bekend as IRM Project Nova Vida (projek nuwe lewe).
Hulp deur die kerk is immers ‘n getuienis van Jesus se omgee vir mense in nood.


Die IRM Novo Sinode het van hulle kant af ‘n komitee van 6 lede aangewys wat die hulpverlening sal koördineer. Een
van die lede sal altyd in Beira wees. Die kerk beskik oor die infrastruktuur om deur die plaaslike gemeentes
behulpsaam te wees. Ses gemeentes, en heelwat meer wyke (prayer houses), is ernstig deur die vloed geraak
Finansiële hulp kan dus groot verligting bring vir meeste van die probleme wat nog voorlê in die maande wat kom en
sal grootliks waardeer word.


Bankbesonderhede indien u tot die noodfonds wil bydra:
Bank name: Standard Bank
Account holder: GREJA REFORMADA EM MOCAMBIQUE
Account number: 03 289 1776
Branch code: 051001
Reference: Idai relief
Proof of payment: pastor@vivamaputo.org


Indien gemeentes middele wil voorsien, kan hulle dit by Nelspruit Westergloed Gemeente afgee of direk by
Ds Llewellyn Oliver se pastorie in Maputo besorg, vanwaar dit na die vloedgeteisterde gebied gestuur sal word.

Daar is ‘n skakel na dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/c2u7kpudza1exwc/AAAz3ownHm7HLM8F93tbpghW...


Dit is ‘n aanbieding van ds Llewellyn Olivern wat in Mosambiek werk in die IRM gemeentes wat erg deur die sikloon
getref is.
Vir enige navrae kan met die algemene sekretaris, dr. Gustav Claassen, geskakel word by 082 856 1943,
gustavc@ngkerk.org.za of ds Carl Louwrens 0829 237 452, crl@telkomsa.net
Groete
Gustav Claassen
ALGEMENE SEKRETARIS

Views: 134

Add a Comment

You need to be a member of Magalieskruin gemeenskap to add comments!

Join Magalieskruin gemeenskap

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service