Magalieskruin gemeenskap

Pasgamaal/Nagmaal Donderdag 18 April om 17:00 en 19:00
Vanjaar se Paasnagmaal diens sal tydens twee dienste, om 17:00 en 19:00, in die kerksaal plaasvind waar ons saam as gemeente en families die nagmaal rondom tafels gaan vier. Nooi gerus jou familie, bure en vriende saam na hierdie besonderse nagmaalsgeleentheid.

Gebedsgeleentheid Vrydag 19 April van 12:00 tot 15:00
Die Here Jesus is op Paas-Vrydag gekruisig. Volgens Matt 27:45 het dit twaalfuur donker geword. Teen drie-uur het Hy uitgeroep: “My God waarom het U my verlaat”.
Ons gaan die kerkgebou van 12:00 tot 15:00 oopsluit. Jy is dan welkom om op jou eie tyd te kom bid.  Jy bid en bly solank jy wil.  Die fokus is op stilte, gebed en meditasie.
Die sewe kruiswoorde gaan as gebedsgids dien:
Luk 23:33-36, Luk 23:43, Joh 19:25-27, Matt 27:45-48, Joh 19:28-29, Joh 19:30 en Luk 23:44-46.

Worshipaand Vrydag 19 April om 19:00 in die kerk saam met Hartklop.

Opstanding: Sondagdienste 21 April om 08:00, 09:30 (Gesinsdiens) en 17:45
Dis normale dienste, behalwe dat daar nie in die saal ‘n diens sal wees nie.

Die Connect Kids gaan Sondag nie cupcakes verkoop nie, maar “Paasfees vreugdes” (Pakkies paasfees lekkers en hot cross buns) teen R5 ‘n pakkie.

Views: 184

Add a Comment

You need to be a member of Magalieskruin gemeenskap to add comments!

Join Magalieskruin gemeenskap

© 2020   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service