Magalieskruin gemeenskap

Begrafnis

Ons wil graag jou bystaan in 'n moeilike tyd na iemand se dood.

Kontak asseblief enige van ons leraars so gou moontlik na die sterf geval.

Die kerk gebou mag dalk bespreek wees vir 'n ander geleentheid.  Bevestig asb. die beskikbaarheid van u leraar en die kerkgebou voordat u die datum en tyd van die begrafnis vasmaak.

Neem asb. kennis dat daar weens COVID-19 streng beperkings op begrafnisse ingestel is.  Dit sluit onder meer in dat daar nie meer as 50 persone mag wees nie, almal se kontak besonderhede geneem moet word, almal moet maskers dra, sosiale aftstand moet gehou word en daar is geen verversings na die diens nie.  Ons hou streng by al die maatreëls. Konsulteer asb. met u leraar.

Begrafnis Inligtingstuk

© 2021   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service