Magalieskruin gemeenskap

Dankoffer

Ons dankoffers is 'n belangrike deel van ons ondersteuning van die werk van die Here.  Dit is ons persoonlike verantwoordelikheid om self ons offers aan die Here te bring.

In die gemeente word dankoffers op dievolgende wyses gegee:

* Dankoffers word tydens eredienste opgeneem.

* Dankoffer koeverte kan gebruik word.  Dit is beskikbaar by kerkraadslede en die inligtingstoonbanke.

* Debietorder - Laai debietorder hier af

* Elektroniese oorplasing

* Snapscan

Gemeente rekening nommer:

NG Magalieskruin-Pretoria

ABSA

Tak: 632005

Rekening: 090 590 537

Tjek rekening

© 2021   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service