Magalieskruin gemeenskap

Doop

VOORBEREIDING

Die doop is 'n wonderlike teken van die Here se onvoorwaardelike liefde vir Sy kinders.  Deur die doop ryk hy uit na ons en beloof aan ons sy liefde en trou.  Deur geloof antwoord ons op die belofte wat in die doop vervat is en die Heilige Gees beseël ons as kinders van die lewende Here.

Ouers speel 'n belangrike rol in die geloofsvorming van hulle kinders.  Daarom loop ons graag 'n pad met die ouers voor die kinders gedoop word.  Ouers woon 'n doop voorbereiding geleentheid by voor die doop bedien word.  Dit vind gewoonlik op die eerste Woensdag van elke maand plaas. 

Volwassenes wat gedoop word, word ook begelei in hulle voorbereiding op die doop.

Kontak asb. vir Ds. Lizette van Rooyen (084 690 1971) en die kerkkantoor (012 548-1245) tenminste twee maande voor die beplande doop.

DOOP DATUMS

Doop word elke eerste Sondag van die maand in die Oggenddiens (08:00) en elke tweede Sondag van die maand in die Gesinsdiens (09:30) bedien.  Kontak asb. die kantoor om datums te bevestig.  Terwille daarvan om nie 'n negatiewe impak op ons eredienste te hê nie, word daar slegs op hierdie datums gedoop.

DOOP REGISTRASIE VORM:

Doopregistrasie vorm

© 2021   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service