Magalieskruin gemeenskap

Nuwe lidmate

Baie welkom as deel van ons gemeente!  Ons is bly dat jy hier kom deel word van God se mense familie!

Ons sal jou graag wil omtmoet en laat tuiskom.  As jy dus nog nie erens kontak gemaak het nie moet jy ons asseblief sommer dadelik kontak.

Hier is 'n paar maniere:

- Vra iemand by die erediens om jou te help.

- Kom na ons navrae toonbank in die kerk se voorportaal.  Dit word elke Sondag oggend na die eredienste deur een van ons kantoor personeel beman.

- Kontak of besoek ons kerkkantoor gedurende weeksoggende (07:30 tot 13:00) by:

             - 012 548 1245

             - magaliesadmin@telkomsa.net

- Kontak een van ons predikante of kerkraadslede.

PAPIERWERK!

NUWE LIDMATE VORM

© 2021   Created by Louis Lemmer.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service